Emotionele verwaarlozing bij kinderen: wat het is en hoe het u kan beïnvloeden (2023)

Childhood Emotional Neglect: What It Is, and How It Can Affect You (1)Deel op Pinterest

Emotionele verwaarlozing bij kinderen is het falen van ouders of verzorgers om te reageren op de emotionele behoeften van een kind. Dit type verwaarlozing kan gevolgen hebben op de lange termijn, maar ook op de korte termijn, bijna onmiddellijke gevolgen.

Begrijpen waarom verwaarlozing in de kindertijd gebeurt, is belangrijk voor ouders, leraren, verzorgers en meer. Het is ook goed om te weten hoe het eruit ziet bij een kind dat het ervaart, en wat er gedaan kan worden om het te corrigeren of een kind te helpen het te overwinnen.

Blijf lezen om erachter te komen waarom dit tijdens de kindertijd gebeurt en wat het betekent voor de volwassenheid.

Emotionele verwaarlozing bij kinderen doet zich voor wanneer de ouder of ouders van een kind niet adequaat reageren op de emotionele behoeften van hun kind. Emotionele verwaarlozing is niet noodzakelijkemotionele kindermishandeling. Misbruik is vaak opzettelijk; het is een doelbewuste keuze om te handelen op een manier die schadelijk is. Terwijl emotionele verwaarlozing een opzettelijke minachting voor de gevoelens van een kind kan zijn, kan het ook het nalaten zijn om te handelen of de emotionele behoeften van een kind op te merken. Ouders die hun kinderen emotioneel verwaarlozen, kunnen nog steeds zorgen voor zorg en benodigdheden. Ze lopen dit ene belangrijke ondersteuningsgebied gewoon mis of gaan er verkeerd mee om.

Een voorbeeld van emotionele verwaarlozing is een kind dat zijn ouders vertelt dat het verdrietig is om een ​​vriendje op school. De ouder veegt het af als een kinderspel in plaats van te luisteren en het kind te helpen ermee om te gaan. Na verloop van tijd begint het kind te leren dat zijn emotionele behoeften niet belangrijk zijn. Ze zoeken geen steun meer.

De effecten van emotionele verwaarlozing bij kinderen kunnen heel subtiel zijn. Het kan moeilijk zijn voor ouders om te weten dat ze het doen. Evenzo kan het voor zorgverleners, zoals artsen of leraren, moeilijk zijn om de subtiele signalen te herkennen. Ernstige gevallen zijn gemakkelijker op te sporen en kunnen de meeste aandacht trekken. Minder ernstige kunnen over het hoofd worden gezien.

Het begrijpen van de symptomen van emotionele verwaarlozing bij kinderen kan belangrijk zijn om het kind en de ouders te helpen.

Symptomen van emotionele verwaarlozing in de kindertijd kunnen variëren van subtiel tot duidelijk. Veel van de schade door emotionele verwaarlozing valt aanvankelijk stil. Na verloop van tijd kunnen de effecten echter zichtbaar worden.

De meest voorkomende symptomen van emotionele verwaarlozing bij kinderen zijn:

 • depressie
 • spanning
 • apathie
 • falen om te gedijen
 • hyperactiviteit
 • agressie
 • Ontwikkelingsvertragingen
 • Negatief zelfbeeld
 • drugmisbruik
 • terugtrekken uit vrienden en activiteiten
 • onverschillig of onverschillig overkomen
 • emotionele nabijheid of intimiteit mijden

Mensen die als kind emotioneel verwaarloosd worden, groeien op tot volwassenen die met de gevolgen moeten omgaan. Omdat hun emotionele behoeften als kind niet werden gevalideerd, weten ze misschien niet hoe ze met hun emoties moeten omgaan als ze zich voordoen.

De meest voorkomende gevolgen van verwaarlozing door kinderen op volwassen leeftijd zijn:

 • post-traumatische stress-stoornis
 • depressie
 • emotionele onbeschikbaarheid
 • toenemende kans op een eetstoornis
 • intimiteit mijden
 • diep voelen, persoonlijk gebrekkig
 • leeg voelen
 • slechte zelfdiscipline
 • schuld en schaamte
 • boosheid en agressief gedrag
 • moeite om anderen te vertrouwen of op iemand anders te vertrouwen

Volwassenen die emotionele verwaarlozing in hun jeugd hebben meegemaakt, kunnen ook ouders worden die hun kinderen emotioneel verwaarlozen. Omdat ze nooit het belang van hun eigen emoties hebben geleerd, weten ze misschien niet hoe ze emoties bij hun kinderen moeten koesteren.

Effectieve behandeling en inzicht in hun eigen ervaringen met verwaarlozing kunnen mensen van alle leeftijden helpen de gevolgen van emotionele verwaarlozing op korte termijn te overwinnen en ook toekomstige complicaties te voorkomen.

Behandeling voor emotionele verwaarlozing in de kindertijd is waarschijnlijk hetzelfde, of het nu wordt ervaren als een kind of wordt geconfronteerd als een volwassene die als kind werd verwaarloosd. Deze behandelingsopties omvatten:

Behandeling

Een psycholoog of therapeut kan een kind helpen om op een gezonde manier met zijn emoties om te gaan. Als een kind gewend is zijn emoties te onderdrukken, kan het moeilijk zijn om emoties op een gezonde manier te herkennen en te ervaren.

Evenzo kan het jarenlang onderdrukken van emoties bij volwassenen leiden tot moeilijkheden om ze uit te drukken. Therapeuten en professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen zowel kinderen als volwassenen helpen hun emoties op een gezonde manier te leren identificeren, accepteren en uiten.

Gezinstherapie

Als een kind thuis emotioneel wordt verwaarloosd, kan gezinstherapie zowel de ouders als het kind helpen. Een therapeut kan ouders helpen de impact die ze hebben te begrijpen. Ze kunnen een kind ook helpen om te leren omgaan met de problemen waar het misschien al mee te maken heeft. Vroegtijdige interventie kan het gedrag dat tot verwaarlozing leidt en de gevolgen die kunnen ontstaan, zowel wijzigen als corrigeren.

Ouderschap klassen

Ouders die de emotionele behoeften van hun kind verwaarlozen, kunnen baat hebben bij ouderschapslessen. Deze cursussen helpen ouders en verzorgers de vaardigheden te leren die nodig zijn om de emoties van een kind te herkennen, ernaar te luisteren en erop te reageren.

Waar kunt u hulp vinden als u denkt dat u uw kind emotioneel verwaarloost?
 • Nationale Ouderhulplijn— Vind lokale en nationale bronnen voor verschillende opvoedingsbehoeften.
 • Kinderarts- Bel de arts van uw kind en vraag naar lokale bronnen die u kunnen helpen met opvoedingsvaardigheden en emotionele ontwikkeling.
 • therapeut- Neem contact op met een psycholoog, maatschappelijk werker of andere deskundige op het gebied van geestelijke gezondheid en maak een afspraak om uw zorgen te bespreken.

Zoals bij deoorzaken van kindermishandeling, zijn de oorzaken van verwaarlozing veelzijdig en vaak moeilijk te begrijpen. De meeste ouders proberen de beste ouders te zijn die ze kunnen zijn en willen de emoties van hun kind niet verwaarlozen.

Volwassenen die hun kinderen verwaarlozen kunnen last hebben van:

 • depressie
 • drugmisbruik
 • psychische stoornissen
 • boosheid of wrok jegens hun kind
 • een persoonlijk gebrek aan emotionele vervulling
 • een geschiedenis van verwaarlozing door hun ouders
 • een gebrek aan gezonde opvoedingsvaardigheden

Verwaarlozende ouders komen vaak uit gezinnen waar ze als kind werden verwaarloosd. Als gevolg hiervan beschikken ze mogelijk niet over de opvoedingsvaardigheden die nodig zijn om aan de emotionele behoeften van hun kind te voldoen.

In sommige gevallen worden ouders die hun kind emotioneel verwaarlozen, zelf ook emotioneel verwaarloosd. Mantelzorgers die in hun eigen leven geen sterke, emotioneel bevredigende relatie met volwassenen hebben, zijn mogelijk niet in staat om op gepaste wijze op hun kind te reageren.

Evenzo kunnen woede en wrok bij een ouder opborrelen en ertoe leiden dat ze de smeekbeden en vragen van hun kind negeren.

Er is geen test die emotionele verwaarlozing bij kinderen kan detecteren. In plaats daarvan kan een diagnose worden gesteld nadat de symptomen zijn ontdekt en andere problemen zijn uitgesloten.

Een arts kan bijvoorbeeld tijdens een afspraak merken dat een kind niet gedijt of dat het geen emotionele reactie heeft. Als onderdeel van de zorg voor het kind kunnen ze ook merken dat de ouders weinig belangstelling hebben voor de gezondheid en het welzijn van hun kind. Dit kan hen helpen de punten te verbinden tussen de zichtbare symptomen en de onzichtbare verwaarlozing.

Volwassenen die verwaarlozing in hun kindertijd hebben meegemaakt, kunnen uiteindelijk ook ontdekken wat hun complicaties veroorzaakt. Een therapeut of deskundige op het gebied van geestelijke gezondheid kan u helpen bij het onderzoeken van de gebeurtenissen in uw jeugd en de gevolgen waarmee u vandaag wordt geconfronteerd om de waarschijnlijke problemen te begrijpen.

Wat te doen als u vermoedt dat een kind wordt verwaarloosd?

Er zijn middelen beschikbaar om te helpen als u zich zorgen maakt over een kind dat u kent.

 • Agentschap voor gezinsdiensten— Uw plaatselijke kinderwelzijns- of gezinsdienst kan een tip anoniem opvolgen.
 • Kinderarts- Als u de kinderarts van het kind kent, kan een telefoontje naar het kantoor van die arts nuttig zijn. Hoewel privacywetten zouden voorkomen dat ze bevestigen dat ze het kind behandelen, kunnen ze uw informatie mogelijk gebruiken om een ​​gesprek met het gezin te beginnen.
 • Nationaal Meldpunt Kindermishandeling— Bel 800-4-A-CHILD (800-422-4453). Emotionele verwaarlozing kan ook gepaard gaan met andere vormen van verwaarlozing. Deze organisatie kan u in contact brengen met lokale bronnen voor adequate hulp.
 • Voorkom kindermishandeling Amerika— Deze organisatie ondersteunt het welzijn van kinderen door middel van programma's die zijn ontworpen om ouderlijke ondersteuning te bieden.

Emotionele verwaarlozing bij kinderen kan het zelfrespect en de geestelijke gezondheid van een kind schaden. Het leert hen dat hun gevoelens niet belangrijk zijn. De gevolgen van deze verwaarlozing kunnen diep zijn en een leven lang duren.

Behandeling voor emotionele verwaarlozing in de kindertijd kan kinderen die werden verwaarloosd, helpen de gevoelens van leegte en het onvermogen om met hun emoties om te gaan, te overwinnen. Evenzo kunnen ouders leren om beter met hun kinderen om te gaan en te voorkomen dat de cyclus zich opnieuw voordoet.

Lees dit artikel in het Spaans.

FAQs

Emotionele verwaarlozing bij kinderen: wat het is en hoe het u kan beïnvloeden? ›

Slachtoffers van emotionele verwaarlozing en mishandeling hebben meer moeite om veilige, gezonde en liefhebbende relaties met anderen aan te gaan en kampen met een negatiever zelfbeeld. Ze zijn extra gevoelig voor sociale dreiging, uitsluiting en afwijzing.

Wat behoort tot emotionele verwaarlozing? ›

Emotionele verwaarlozing is iets anders dan emotionele mishandeling. Bij emotionele mishandeling worden kinderen uitgescholden en vernederd. Bij emotionele verwaarlozing gaat het vaak juist om dingen die ouders níet doen: ze geven een kind geen aandacht, liefde, emotionele steun en bevestiging.

Hoe ontstaat emotionele verwaarlozing? ›

Emotionele verwaarlozing is een patroon dat geleidelijk is ontstaan. De ouder-kindrelatie kenmerkt zich door liefdeloosheid en afwijzing. Verwaarlozing is meestal het gevolg van onvoldoende mogelijkheden van ouders om de behoeften van hun kinderen te herkennen en te vervullen.

Wat is verwaarlozing bij kinderen? ›

Ouders of opvoeders geven het kind bijvoorbeeld structureel te weinig, slechte of onregelmatige voeding. Er wordt ook gesproken van verwaarlozing als ouders het kind niet adequaat kleden, bijvoorbeeld in vuile kleren laten rondlopen of in de winter nog in een T-shirtje buiten laten lopen.

Hoe kun je affectieve verwaarlozing voorkomen? ›

Herkennen en benoemen van gevoelens, identificeert ze. Het kunnen identificeren van gevoelens is een vaardigheid die je kunt leren. Vervolgens leer je jouw gevoelens en emoties te accepteren en serieus te nemen. Gevoelens en emoties heb je om een reden, ze hebben je namelijk veel waardevols te vertellen.

Hoe omgaan met emotionele verwaarlozing? ›

Wanneer slachtoffers van de late gevolgen van kindermishandeling last hebben van terugkerende episodes van depressie, lijken antidepressiva het beste te werken. 84% van de cliënten reageert hier positief op. Medicatie is niet altijd de gewenste oplossing. Als alternatief wordt cognitieve gedragstherapie aangeboden.

Wat zijn emotioneel afwezige ouders? ›

Emotioneel afwezige ouders zijn ouders die fysiek aanwezig zijn in het leven van hun kinderen, maar emotioneel niet beschikbaar zijn. Het is een term die je steeds vaker voorbij hoort komen omdat we ons (in algemene zin) steeds meer bewust worden van het effect van deze emotionele afwezigheid.

Wat is een emotionele blokkade? ›

Bij emotionele blokkade kun je denken aan: niet bij je gevoel kunnen, gevoelens niet durven herbeleven. niet open staan voor bepaald gevoel. tegenstrijdige gevoelens hebben waardoor je niet weet wat je moet doen, of vlucht voor je gevoel.

Kan je helen van emotionele verwaarlozing? ›

Helen van emotionele verwaarlozing
 1. Accepteer jezelf. Accepteer waar je nu bent en wie je bent: met alle behoeftes van dien. ...
 2. Jouw behoeften zijn net zo belangrijk als die van een ander. Wat jij wilt, voelt of vindt is even belangrijk als de wensen van een ander. ...
 3. Maak je behoeften meer duidelijk. ...
 4. Oefen.
Nov 29, 2022

Wat is het verschil tussen emotionele mishandeling en emotionele verwaarlozing? ›

Emotionele en psychische verwaarlozing of mishandeling? Waar bij verwaarlozing altijd sprake is van het nalaten en in gebreke blijven door de ouders, is bij mishandeling juist wel sprake is van actief handelen. Het gedrag van de ouder is bij emotionele mishandeling altijd negatief, vijandig en afwijzend van aard.

Wat valt onder emotionele kindermishandeling? ›

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind.

Is schreeuwen naar je kind kindermishandeling? ›

Denk aan ouders die schreeuwen of vaak negatieve dingen zeggen. Kindermishandeling gaat niet altijd om zichtbare schade, zoals blauwe plekken of brandwonden. Ook zonder dat je het ziet kan er sprake zijn van een vorm van kindermishandeling. Denk dan aan: schreeuwen, kleineren of bang maken.

Welke psychosociale klachten kan een kind ontwikkelen bij kindermishandeling? ›

Door de mishandeling, verwaarlozing of het misbruik kan het kind moeite hebben om te functioneren in de maatschappij. Depressie, angst en schaamte komen veel voor bij mishandelde kinderen. In extreme gevallen, bij zware lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, kan het kind zelfs aan de gevolgen ervan overlijden.

Wat te doen bij emotioneel misbruik? ›

Als je vermoedt dat je geestelijk of emotioneel wordt mishandeld, is het belangrijk om de onveilige situatie te doorbreken. Een aantal tips: Zoek een hulpverlener die je kan helpen om te gaan met je situatie. Bijvoorbeeld de huisarts, een coach of een psycholoog.

Hoe noem je iemand die geen emoties toont? ›

Alexithymie (uitgesproken als: /ˌalɛksiti'mi/, uit het Griekse ἀ-, λέξις en θυμός, letterlijk zonder woorden voor emoties) is een persoonlijkheidstrek gekenmerkt door moeilijkheden in het beschrijven en onderscheiden van gevoelens, een beperkt fantasieleven en een denken dat voornamelijk gericht is op de buitenwereld ...

Wat is een afwezige vader? ›

Kinderen van afwezige vaders zijn bijvoorbeeld vaak rationeel en helder. Ze hebben leiderschapskwaliteiten en zijn zich erg bewust dat anderen ondersteuning en goedkeuring nodig hebben, juist omdat ze het zelf niet kregen. Ze kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen. Ze houden vast aan hun verantwoordelijkheden.

Wat is liefdevolle verwaarlozing? ›

'Bijvoorbeeld als je kind in een hoog klimrek zit: 'Kijk goed waar je je voet neerzet als je naar beneden gaat. ' Duw kinderen naar buiten, doe de deur dicht en laat ze lekker hun gang gaan, adviseert Van Rooijen. 'De Nederlandse psycholoog Dolf Kohnstamm noemde dit ooit 'liefdevolle verwaarlozing'.

Wat is ernstige verwaarlozing? ›

In ernstige gevallen, zoals wanneer het kind geen onderdak heeft of toezicht ontbreekt, komt het kind fysiek in gevaar. Wanneer een kind niet de medicijnen krijgt die het nodig heeft, is dit een vorm van lichamelijke verwaarlozing.

Wat is passieve verwaarlozing? ›

Het is een passieve vorm van kindermishandeling. In het geval van emotionele verwaarlozing geven ouders een kind stelselmatig onvoldoende aandacht of genegenheid: ze negeren de basale behoeften van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en steun.

Wat te doen tegen emotionele instabiliteit? ›

Bij behandeling van emotionele instabiliteit is het voornamelijk belangrijk dat de oorzaak wordt weggenomen. Is de oorzaak stress, dan is het belangrijk om erachter te komen wat er stress in je leven veroorzaakt. Dit kan met de hulp van een psycholoog.

Wat is een gezonde moeder dochter relatie? ›

In een gezonde moeder-dochterrelatie is er sprake van een liefdevolle verbintenis. Er is emotionele betrokkenheid en beide partijen gedijen goed in de relatie. Er wordt op een liefdevolle manier, met respect met elkaar omgegaan.

Wat is een emotionele trigger? ›

Een trigger is een pijnreactie uit je verleden

De reden voor jouw gevoeligheden ligt in het verleden. Jouw trigger is ooit ontstaan, omdat er iets gebeurd is en je op dat moment je emoties en gevoelens niet geuit hebt. Als kind maak je pijnlijke en/of gevoelige ervaringen mee.

Hoe laat je opgekropte emoties los? ›

Hoe laat je je emoties weer stromen?
 • Ademhalingsoefeningen kunnen je spieren en zenuwstelsel helpen ontspannen en voor emotionele ontlading zorgen.
 • Mindfulness meditatie kan je helpen aanwezig te blijven in je lichaam als er emoties omhoog komen.
 • Neem eens een (bindweefsel)massage of probeer yin yoga.
May 19, 2023

Hoe kan ik mijn innerlijke kind helen? ›

Doe iets creatiefs, daarmee kom je in verbinding met het innerlijke kind in jezelf. Doe de dingen waar je gelukkig van wordt! Creëer positieve ervaringen in je leven, kom uit je comfortzone. Zorg dat je aan je zelfvertrouwen gaat werken, elke dag, in plaats van dat je deze afbrokkelt, wees hier bewust van.

Hoe herken je verwaarlozing? ›

Hoe ziet het kind eruit?
 • Heeft vaak buikpijn, hoofdpijn of valt flauw.
 • Komt plotseling aan in gewicht of valt juist af.
 • Ziet er moe uit.
 • Is vaak of lang ziek.
 • Heeft vieze haren of een slecht verzorgd gebit.
 • Heeft blauwe plekken, wonden of littekens.
 • Draagt vieze of kapotte kleding en schoenen.

Hoe ontstaat emotionele onvolwassenheid? ›

Onvolwassen gedrag

Een laag gevoel van eigenwaarde en weinig vertrouwen van anderen zijn dus al in de kindertijd ontstaan. Op een latere leeftijd kunnen deze twee dynamieken zich in bepaald onvolwassen gedrag uiten.

Wat is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling? ›

In alle jaren betreft het in de meerderheid van de gevallen emotionele verwaarlozing gevolgd door fysieke verwaarlozing. Seksueel misbruik wordt het minst gemeld. Bij 29 procent van de kinderen die mishandeling hebben meegemaakt was er sprake van meer dan één vorm van mishandeling (Alink e.a., 2018).

Wat is narcistische mishandeling? ›

Narcistische mishandeling is verradelijk in die zin dat het misbruik geheim, sluw en vaak indirect is. De narcist kan het ene moment liefhebbend zijn en het volgende moment je tot woede drijven. Deze manier van handelen noemen ze Gaslighting.

Wat is een slechte opvoeding? ›

Kinderen zijn niet altijd even makkelijk. Spijbelen, een boze bui, niet luisteren, te laat thuis komen en ook liegen kunnen allemaal horen bij het gedrag van opgroeiende kinderen. Pas als dit soort gedrag leidt tot problemen in het functioneren van het kind, kun je spreken van opvoedingsproblemen.

Wat zijn de 5 stappen van de meldcode? ›

Hoe werkt de meldcode?
 • In kaart brengen van signalen met behulp van de signalenkaart. ...
 • Overleggen met een collega of indien nodig met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • In gesprek gaan met de betrokkene(n) om zorgen te bespreken.
 • Afweging maken van de ernst van de situatie.

Is het kindermishandeling als je ouders je slaan? ›

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder.

Hoe stop ik met schreeuwen tegen kind? ›

5 tips om te stoppen met schreeuwen
 1. Niet dreigen. Geef waarschuwingen en herinneringen, maar laat bedreigingen achterwegen.
 2. Maak contact. Als je kind de eerste keer dat je iets zegt niet luistert, loop dan naar hem toe. ...
 3. Tot tien tellen. ...
 4. Ken de regels. ...
 5. Wees consequent.
May 21, 2021

Waarom je niet moet schreeuwen tegen je kind? ›

Dagelijks schreeuwen tegen je kind levert volgens onderzoekers namelijk angstige kinderen op, die bovendien vaak gaan liegen. "Het gevolg van een schreeuwen is dat kinderen alles gaan doen voor de goedkeuring van de ouder, om te checken of je nog wel van ze houdt."

Wat zijn twee mogelijke Gedragssignalen van kindermishandeling? ›

De volgende gedragssignalen en signalen van psychische gesteldheid kúnnen volgens wetenschappelijk bewijs of expert-consensus signalen van kindermishandeling zijn: emotionele en gedragsproblemen waaronder angst; verandering in gedrag of emoties; selectief mutisme (niet spreken);

Welke risicofactor bij de ouders heeft een grote voorspellende waarde voor kindermishandeling? ›

Problemen en persoonlijkheid van de ouder

Psychische of psychiatrische problemen, gebrekkige opvoedingsvaardigheden en stress van ouders zijn risicofactoren voor kindermishandeling en verwaarlozing. Dat kan ook gelden voor ouders met een LVB.

Kan een kind seksueel misbruik verzinnen? ›

Hoewel bekend is dat kinderen seksuele fantasieën hebben, is het niet zo aannemelijk dat een jong kind een gefantaseerd seksueel misbruik als waar voorgevallen gebeurtenis brengt, zoals dit bij adolescenten en volwassenen kan voorkomen. In sommige gevallen blijkt dat echter toch mogelijk te zijn.

Wat zijn de gevolgen van emotionele verwaarlozing? ›

Posttraumatische stresssymptomen, zoals niet kunnen slapen, hechtingsstoornissen; Laag zelfbeeld, grotere kans op internaliserende problemen zoals angst en depressie; Slechtere emotieregulatie – naast middelenmisbruik, angst, depressie en gevoelens van vijandigheid – groter risico op suïcide.

Hoe ziet emotionele verwaarlozing eruit? ›

Geen genegenheid

Bij emotionele verwaarlozing gaat het vaak juist om dingen die ouders níet doen: ze geven een kind geen aandacht, liefde, emotionele steun en bevestiging. Of hun gedrag is heel onvoorspelbaar, het ene moment lief, het andere moment afwijzend, waardoor een kind geen veiligheid voelt.

Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling voor een kind? ›

Gevolgen van kindermishandeling
 • Een ontwikkelingsstoornis. Kinderen zijn volop in hun ontwikkeling en zouden hierin gesteund en gemotiveerd moeten worden. ...
 • Verstoord sociaal functioneren. ...
 • Posttraumatische stress stoornis (PTSS) ...
 • Dissociatieve stoornis. ...
 • Verslaving en zelfmoord. ...
 • Patronen van mishandeling.

Hebben mensen met autisme empathie? ›

Daarnaast levert een wetenschappelijke studie uit 2009 belangrijke aanwijzingen dat, hoewel mensen met autisme een tekort kunnen hebben aan cognitieve empathie, zij over een overdaad aan emotionele empathie (het voelen van emoties van de ander) beschikken.

Wat is emotionele vervlakking? ›

De emotionele vervlakking die optreed is niet primair van een depressieve aard, maar van een gevoelloze of kille aard. Het raakt je niet meer. Dit is een prima en normale reactie bij extreme bedreiging van een trauma, maar is zeer beperkend en ongezond als dit blijft na een trauma.

Kan een narcist empathie hebben? ›

Een narcistische persoonlijkheid wordt gekenmerkt door opgeblazen gevoelens van eigenwaarde, een enorme behoefte aan bewondering, en een gebrek aan empathie (inlevingsvermogen). Een 'narcist' heeft veel zelfvertrouwen, en voelt zichzelf enorm belangrijk, bijzonder en uniek.

Kan een kind zonder vader opgroeien? ›

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt niet dat een kind zonder vader opvoeden niet schadelijk is voor een kind. Wel weten we dat het voor de sociale ontwikkeling goed is als het in de eerste zes jaar wordt omringd door liefst drie vertrouwde verzorgers (mannelijk en vrouwelijk).

Wat als je geen liefde voelt voor je kind? ›

Het feit dat je de liefde voor je kind nu niet voelt, betekent niet dat die liefde er niet is. Het betekent ook niet dat jij niet in staat bent om je te hechten aan je baby. Je kunt alleen op dit moment niet/te weinig bij je positieve gevoelens en dat is een symptoom van je depressie.

Hoe belangrijk is een vader voor een zoon? ›

Een vader bevordert de empathische, sociale en cognitieve ontwikkelingen van kinderen. Deze ontwikkelingen zijn erg belangrijk en zorgen er uiteindelijk voor dat kinderen beter presteren in hun leven, zoals bijvoorbeeld op het gebied van werk en school.

Wat valt onder emotioneel misbruik? ›

Psychische mishandeling (ook wel emotionele - of geestelijke mishandeling genoemd) is het stelselmatig uitschelden, treiteren, vernederen, bedreigen, kleineren, overvragen, isoleren of elk ander gedrag dat een negatieve invloed kan hebben op de emotionele ontwikkeling van een kind.

Wat is emotionele beschadiging? ›

Sommige mensen die in hun jeugd psychisch zijn mishandeld of emotioneel verwaarloosd, zijn daardoor zo beschadigd, dat hun gevoelens zijn afgestompt. Zichzelf verwonden is dan een manier om letterlijk te voelen dat ze nog leven. Er zijn ook slachtoffers die niet meer willen leven en een poging doen tot zelfdoding.

Hoe weet je of je emotioneel mishandeld wordt? ›

Zoals: altijd in tweestrijd zijn, onzekerheid, je onveilig voelen, onverklaarbare somberheid en niet weten wat je wilt. Maar ook moeite met relaties, angsten, verslavingen, lichamelijke klachten, je verdoofd voelen en apathie? Dan kan het zijn dat je te maken hebt (gehad) met emotionele mishandeling.

Hoe weet je of je emotioneel mishandeld bent? ›

Het kan zich uiten in te snel praten (zonder adempauzes), veel herhalingen in het gesprek, een chaotische gespreksvoering (van de hak op de tak springen) en lange monologen. Concentratieproblematiek is ook kenmerkend. Dissociatie komt veel voor onder slachtoffers, maar wordt vaak niet herkend.

Hoe herstel je van emotioneel misbruik? ›

De beste manier om te herstellen van narcistisch misbruik is om het contact helemaal te verbreken. Buiten de invloedssfeer neemt het effect van narcistisch misbruik af. Door volledig afstand te nemen, kan hij of zij niet meer onder je huid kruipen en komt je hoofd tot rust. Blijf consequent.

Hoe kunnen emotionele problemen ontstaan? ›

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen

Als mensen te maken krijgen met ingrijpende ervaringen of veranderingen zoals angsten, trauma's, vervelende thuissituatie, dan kan dat een negatief effect hebben op iemand en de omgeving. Deze problematiek uit zich in gedrag zoals boosheid, angst of frustratie.

Wat is een kind check? ›

Kindcheck – Signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen. De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van de Kindcheck is om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen mishandeld of verwaarloosd te worden.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 29/09/2023

Views: 5990

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.